Letecká škola

Škola

Letecká škola (LŠ) spoločnosti Aero Slovakia vznikla v Januári 1994. V súčasnosti, na základe Osvedčenia leteckej školy vydaného Leteckým úradom SR, je oprávnená vykonávať tieto druhy výcvikov:

 

 • Výcvik súkromného pilota letúnov ( zíslkanie PPL s kvalifikáciou SEP(L)
 • preškolovací a zdokonaľovací výcvik na ďalšie typy letúnov
 • špeciálny výcvik na získanie kvalifikácie pre letecké práce v poľnohospodárstve

 

Kvalifikovaný a skúsený personál leteckej školy spolu s lietadlovým parkom a pozemnými zariadeniami sú zárukou kvalitného výcviku. Letecká škola má k dispozícii všetko potrebné vybavenie na kompletný teoretický a praktický výcvik v lietaní. V lietadlovom parku školy sú lietadlá typu Cessna 150, 152 a 172, ktoré sú vďaka vhodným letovým vlastnostiam ideálne pre základný výcvik pilota. Domovské letisko Nitra je svojou polohou a pozemným vybavením vhodné práve pre potreby leteckej školy.. V lietadlovom parku našej spoločnosti sa nachádza aj prístrojovo vybavená Cessna 172 RG (pre lety IFR), schválená pre výcvik lietania podľa prístrojov. Žiakom našej leteckej školy alebo iným kvalifikovaným pilotom umožňujeme aj prenájom našich lietadiel. Pre všetkých pilotov ponúkame možnosť kondičných letov pre udržiavanie, prípadne ďalšie rozšírenie licencie na úroveň obchodného pilota a ďalšie zdokonaľovanie pilotných návykov. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím bez váhania kontaktujte. Radi odpovieme na všetky Vaše dotazy.

Informácie pre uchádzačov

Informácie o priebehu výcviku na motorových lietadlách pre získanie preukazu spôsobilosti Súkromného Pilota Lietadiel (PPL). Tento preukaz oprávňuje držiteľa vykonávať leteckú činnosť len pre vlastnú potrebu, nie je možné vykonávať leteckú činnosť za úplatu.

 

 • Vekové obmedzenia : minimálny vek pre začatie výcviku je 16 r. Minimálny vek pre vydanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota letúnov (PPL) je 17 r.
 • Zdravotná spôsobilosť : najmenej 2. trieda

 

Vstupnú lekársku prehliadku vykonávajú poverení lekári, ktorých zoznam je v LŠ k dispozícii. Platnosť lekárskej prehliadky je závislá na veku uchádzača (od 5 rokov až do 1 roku). Kvalifikácia zapísaná v PPL je platná 24 mesiacov, a predlžuje ju letový examinátor (FE), na základe overenej leteckej praxi (počte nalietaných hodín), za obdobie platnosti kvalifikácie, alebo na základe letového preskúšania. Ak má uchádzač záujem o vyššie kategórie preukazu pilota, ktorý umožňuje vykonávať leteckú činnosť za úplatu (Preukaz obchodného pilota lietadiel- CPL,) v našej LŠ môže túto kvalifikáciu získať.

 

Priebeh kurzu:

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je predpísané absolvovať minimálne 100 vyučovacích hodín.

 

 • Po absolvovaní minimálne 50% vyučovacích hodín ( 50 hodín), a preskúšaní v LŠ je študentovi vydaný preukaz žiaka civilného leteckého personálu, (vystavuje ho LŠ ), ktorý ho oprávňuje vykonávať praktický výcvik.
 • V leteckej škole pilot – študent odlieta minimálne 45 predpísaných letových hodín, z toho 11 letových hodín samostatne pod dohľadom inštruktora. Po úspešnom absolvovaní praktickej časti výcviku, (čo zhodnotí školiaci inštruktor), žiak vykoná teoretické a praktické skúšky na Leteckom úrade (LÚ) SR – www.caa.sk
 • Po úspešnom zvládnutí oboch častí skúšky, je žiakovi vydaný preukaz PPL, ktorý je platný v krajinách EU. Pre lety do zahraničia je však potrebná dobrá znalosť leteckej angličtiny, alebo minimálne jazyka krajiny. Okrem znalosti jazyka je potrebná aj znalosť špeciálnej komunikácie medzi pilotom a riadiacim lietania.
 • Vzhľadom na to, že piloti-študenti počas lietania komunikujú prostredníctvom rádiostanice na leteckých frekvenciách, musí pilot – študent, vykonať skúšku pre získanie vysvedčenia rádiooperátora (RO), a to obmedzené, alebo všeobecné. Skúšky sa konajú na základe žiadosti, zaslanej na Telekomunikačný úrad SR – www.teleoff.gov.sk
 • Celý letecký výcvik je vykonávaný na letisku Nitra, letisko Janíkovce.

 

Tešíme sa na osobné stretnutie na letisku Nitra - Janíkovce

 

Július Kováčik - vedúci LŠ

 

 • letový námestník spoločnosti
 • inštruktor
 • letový examinátor (FE)
 • kontakt: 0903 417 659

Copyright© 2015   AERO SLOVAKIA a.s., letisko Janíkovce - NITRA.  All rights reserved.

Created by DF.