servis a údržba

Spoločnosť AERO SLOVAKIA a.s. je držiteľom povolenia SK.CAO.008 (Combined Airworthiness Organisation), na základe ktorého poskytuje servis a údržbu, ale aj služby sledovania a zachovania letovej spôsobilosti týchto typov lietadiel:

• CESSNA 100 series
• CESSNA 200 series
• Zlín Z-37
• Zlín Z-37T
• Zlín Z-42
• Zlín Z-43
• Extra EA300 series

V rámci riadenia zachovania letovej spôsobilosti naša spoločnosť prináša kompletné časti pre toto odvetvie :

• predlžovanie ARC Vášho lietadla
• sledovanie všetkých servisných bulletinov a AD pre Vaše lietadlo
• plánovanie údržby a servisných prác
• sledovanie životnosti limitovaných agregátov
• vypracovanie Programu údržby lietadla a jeho pravidelné aktualizovanie

Servis je vykonávaný vo vykurovanom hangári počas celého roka. Na lietadlách pracuje kvalifikovaný personál s dlhoročnou praxou v oblasti servisu a údržby lietadiel. Spoločnosť disponuje množstvom partnerov pre dodávku náhradných dielov alebo ich opravy a je schopná zabezpečiť úplný servis Vašich lietadiel. K dispozícií je u nás aj umývanie lietadiel vysokotlakovým čističom, čistenie interiéru a opravy ich náteru a poťahu.  

Naša spoločnosť poskytuje aj možnosť vykonávania praxe mladým leteckým mechanikom, ktorí sú študentmi organizácií PART66/PART147, ako napríklad SOŠ letecko – technická Trenčín.